Aquí teniu el projecte de les casernes de Navas:

Projecte Casernes de Navas, 18 de novembre del 2009

PATRONAT NAVAS.pdf (1,3 MB)

SESSIÓ INFORMATIVA  Projecte Casernes de Navas

28 de gener de 2009, al casal d’avis de Navas

  • Centre cívic + Hotel d’entitats + Escola bressol
  • 76 Pisos tutelats per a gent gran: regim de lloguer vitalici
  • 78 pisos per a gent Jove: regim de lloguer segons contracte (fins 35 anys)
  • 215 places de pàrquing: regim de venda i deslligats dels pisos

Ø       Preus lloguer de protecció oficial

Ø       Pisos de 40 m2 útils

Ø       Assignació pisos segons compliments requisits i per sorteig en una convocatòria publica  --Segons el Gerent del districte (Sr. Valdueza), s’està negociant amb el Patronat d’habitatge, que un tant per cent (entre un 15 i 20), s’assigni a veïns/veïnes residents al barri de Navas. ES NOTIFICARÀ LA RESOLUCIÓ PACTADA.  Al consell de barri del 10 de febrer de 2009, la regidora informa que hi haurà un 25% de places reservades per als veïns d’un radi de 500 m2.

A tenir en compte, que qualsevol sol·licitud que no es faci mitjançant el Patronat Municipal de l’habitatge NO TINDRÀ CAP VALIDESA.

PROJECTE EXECUCIÓ CASERNES DE NAVAS (dates estimades):

-          Març 2009. contractació

-          Juliol 2009: adjudicació obres

-          Setembre 2009: Inici obres

-          Durada obres: 2 anys

Plànols

/album/pl%c3%a0nols/info-jpg/ /album/pl%c3%a0nols/dades-jpg/ /album/pl%c3%a0nols/pisos-ggrant-jpg/ /album/pl%c3%a0nols/pisos-joves-jpg/ /album/pl%c3%a0nols/planta-jpg/

MÉS INFORMACIÓ EN BREU !!!

Tant aviat com ens la faci arribar l'Ajuntament, és clar !!

Hem visitat l’oficina del Patronat municipal d’habitatge del districte de Sant Andreu, per tal d’obtenir més informació referent al projecte de les casernes i poder informar als nostres veïns. Com que en la presentació de l’altre dia, els mitjans van ser més que escassos i la presentació va ser la mateixa que el passat més de juny, teníem ganes de més. DONCS NO N’HI HA MÉS, el PMH ens ha enviat a la web de l’Ajuntament, ells no en saben més !!