Que volem?

VOLEM una distribució coherent, justa i conseqüent dels equipaments municipals a Barcelona

MANIFESTEM QUE:

És totalment inacceptable, desmesurada i desigual la política de distribució dels equipaments socials a Barcelona. Al barri de NAVAS no gaudim de infraestructures per a ús dels veïns, cap equipament municipal, res per la canalla, res per als joves, res per als veïns. Han passat els anys i com a conseqüència d’aquesta política d’aglomeració de centres de serveis socials i l’abandó de les tasques de reforç que necessiten aquestes instal·lacions, el barri s’ha anat degradant.

SOL·LICITEM:

        UNA DISTRIBUCIÓ EQUIPARADA I COHERENT dels equipaments socials que no sigui tan injusta i discriminatòria per al nostre barri

        EL TRASLLAT del menjador social a un altre barri del districte. SOLIDARITAT SOCIAL COMPARTIDA.

        REPARTIR ELS EQUIPAMENTS SOCIALS PER TOTA LA CIUTAT, la solidaritat, ben entesa i compartida entre TOTS els barris.

        POSAR EN FUNCIONAMENT MÉS EQUIPAMENTS, donat l’augment de les desigualtat socials i REDUIR  LA CAPACITAT DELS EQUIPAMENTS ACTUALS, per tal de oferir un tracte més personalitzat als usuaris i facilitar la integració al barri

        ESTABLIR UNS CRITERIS COHERENTS EN LA DISTRIBUCIÓ DELS EQUIPAMENTS D’ÚS SOCIAL, segons la problemàtica de cada barri i per tal d’evitar la deslocalització dels usuaris

        REFORÇAR LES MESURES DE SEGURETAT I NETEJA en els barris que convisquin amb aquests serveis

        PROCURAR UNA REINSERCIÓ EFECTIVA per tal de facilitar una integració social i duradora

        MÉS EQUIPAMENTS PER A ÚS I GAUDIMENT DELS VEÏNS/ VEÏNES DEL BARRI DE NAVAS.

         NECESSITEM I VOLEM: MÉS ESCOLES, EQUIPAMENTS INFANTILS I JUVENILS, MÉS EQUIPAMENTS ESPORTIUS, MÉS EQUIPAMENTS CULTURALS I UN EQUIPAMENT D'ASSISTENCIA PRIMÀRIA.

 

Anem fent feina i així continuarem: entre tots HEM DE FER BARRI !!! HEM DE FER NAVAS !!!